Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leveld skule
Leveld
3570 ÅL
Org.nr 975284859
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,2 11,6 12,5 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,6 7,5 6,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 53,1 66,9 67,0 73,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 15,8 10,2 9,2 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,7 7,7 6,8 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,4 8,2 7,4 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 100,0 88,3 92,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 271 6 584 7 781 8 560 7 595
Undervisningstimer totalt per elev 70 77 98 111 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no