Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levangsheia skole
Bryggebakken 2
3788 STABBESTAD
Org.nr 975278409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Levangsheia skole 5,0 4,5 4,6 5,0 5,7
Kragerø kommune 108,0 115,7 114,7 116,3 112,2
Telemark fylke 1 814,7 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Levangsheia skole 12,1 10,2 9,5 9,3 6,9
Kragerø kommune 11,9 11,0 10,7 10,7 10,5
Telemark fylke 12,0 11,7 11,5 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Levangsheia skole 1 1 1 1 1
Kragerø kommune 17 17 16 25 23
Telemark fylke 210 214 228 253 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Levangsheia skole 48,7 35,6 42,2 45,8 40,9
Kragerø kommune 66,7 66,3 67,0 42,8 46,0
Telemark fylke 91,5 89,7 84,1 75,5 69,3
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Levangsheia skole 15,1 22,9 18,1 16,6 15,6
Kragerø kommune 15,5 14,5 14,2 21,9 20,6
Telemark fylke 11,6 11,6 12,2 13,5 14,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Levangsheia skole 12,1 10,3 9,5 9,2 6,9
Kragerø kommune 13,2 13,0 11,5 11,8 11,9
Telemark fylke 12,8 12,7 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Levangsheia skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kragerø kommune 13,2 11,1 12,5 11,9 11,5
Telemark fylke 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Levangsheia skole 20,5 13,7 9,8 10,2 8,4
Kragerø kommune 18,5 15,8 15,9 15,7 15,8
Telemark fylke 16,8 16,5 16,2 16,6 16,2
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Levangsheia skole 7,8
Kragerø kommune 14,3
Telemark fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Levangsheia skole 9,4
Kragerø kommune 17,5
Telemark fylke 16,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Levangsheia skole 0,0
Kragerø kommune 16,0
Telemark fylke 17,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Levangsheia skole 100,0 100,0 100,0 96,3 81,5
Kragerø kommune 99,8 98,4 100,0 95,5 94,7
Telemark fylke 98,2 97,4 97,4 97,2 97,1
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Levangsheia skole 2 265 2 679 2 742 3 041 3 851
Kragerø kommune 66 380 71 467 72 514 72 322 71 246
Telemark fylke 1 142 987 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Levangsheia skole 61 72 78 80 107
Kragerø kommune 59 64 66 66 67
Telemark fylke 59 61 62 62 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no