Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levangsheia skole
Bryggebakken 2
3788 STABBESTAD
Org.nr 975278409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,5 4,6 5,0 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,2 9,5 9,3 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 35,6 42,2 45,8 40,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 22,9 18,1 16,6 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 10,3 9,5 9,2 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 13,7 9,8 10,2 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,3 81,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 265 2 679 2 742 3 041 3 851
Undervisningstimer totalt per elev 61 72 78 80 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no