Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levanger ungdomsskole
Høgskolevegen 3
7600 LEVANGER
Org.nr 913433483
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 37,2 38,6 37,3 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 13,4 13,0 13,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,0 107,3 66,3 75,7 79,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 11,0 17,5 15,9 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1 17,9 17,4 17,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,8 23,0 22,5 21,4 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 995 21 460 22 572 22 002 26 049
Undervisningstimer totalt per elev 43 49 50 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no