Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levanger ungdomsskole
Høgskolevegen 3
7600 LEVANGER
Org.nr 913433483
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 35,0 37,2 38,6 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 14,8 13,4 13,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 78,0 107,3 66,3 75,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,0 11,0 17,5 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 20,1 17,9 17,4 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 26,8 23,0 22,5 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 027 18 995 21 460 22 572 22 002
Undervisningstimer totalt per elev 63 43 49 50 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no