Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levanger kommune
Kommunenr 5037
Alle grunnskoler med adresse i Levanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 240,6 225,5 231,6 235,5 226,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,4 12,3 11,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 42 40 45 50 48
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,9 62,2 56,4 50,5 54,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 17,9 19,4 21,4 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,5 12,8 12,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 16,3 15,2 15,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 17,5 17,0 16,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 99,9 99,3 99,4 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 153 888 144 721 147 613 153 577 147 009
Undervisningstimer totalt per elev 62 58 58 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no