Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesjaskog skule
Strandvegen 30
2668 LESJASKOG
Org.nr 975274675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lesja kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 451
Undervisningstimer totalt per elev 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no