Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesjaskog skule
Strandvegen 30
2668 LESJASKOG
Org.nr 975274675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lesja kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Lesjaskog skule 9,7 8,5 9,9 11,1 11,2
Lesja kommune 29,1 28,4 30,4 32,9 33,2
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Lesjaskog skule 8,2 9,7 8,5 7,9 7,6
Lesja kommune 9,9 10,2 10,1 9,3 8,9
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lesjaskog skule 1 1 1 1 1
Lesja kommune 2 2 2 2 1
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lesjaskog skule 127,1 120,3 135,8 134,0 132,1
Lesja kommune 129,6 144,4 170,3 153,6 170,3
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lesjaskog skule 6,1 7,0 5,4 4,8 4,7
Lesja kommune 7,0 6,3 5,2 5,1 4,5
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lesjaskog skule 8,9 11,6 9,4 9,2 8,6
Lesja kommune 10,8 11,5 11,2 11,0 9,8
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lesjaskog skule 11,3 10,7 11,1 8,2 8,6
Lesja kommune 12,4 12,1 12,3 9,8 10,3
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lesjaskog skule 9,9 11,9 11,0 9,5 9,4
Lesja kommune 12,2 13,4 12,8 11,9 11,6
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lesjaskog skule 8,8
Lesja kommune 10,6
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lesjaskog skule 9,8
Lesja kommune 12,5
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lesjaskog skule 9,6
Lesja kommune 11,9
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lesjaskog skule 97,1 100,0 100,0 80,9 88,2
Lesja kommune 97,6 100,0 100,0 93,8 96,2
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Lesjaskog skule 6 493 5 225 6 042 6 375 6 451
Lesja kommune 18 905 17 994 18 979 19 569 20 120
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Lesjaskog skule 87 74 84 90 92
Lesja kommune 72 70 71 76 80
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no