Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesjaskog skule
Strandvegen 30
2668 LESJASKOG
Org.nr 975274675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lesja kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 8,5 9,9 11,1 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 9,7 8,5 7,9 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,1 120,3 135,8 134,0 132,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 7,0 5,4 4,8 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 11,6 9,4 9,2 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 10,7 11,1 8,2 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 11,9 11,0 9,5 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 80,9 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 493 5 225 6 042 6 375 6 451
Undervisningstimer totalt per elev 87 74 84 90 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no