Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesja skule
Kyrkjevegen 25
2665 LESJA
Org.nr 975274667
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lesja kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 20,5 21,8 22,0 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,8 10,0 9,5 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 156,3 187,6 162,6 191,6 298,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 5,1 5,3 4,3 2,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,1 11,9 10,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 12,8 10,6 11,3 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,6 13,1 12,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 769 12 937 13 194 13 669 12 696
Undervisningstimer totalt per elev 69 66 71 75 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no