Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 0512
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,1 28,4 30,4 32,9 33,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,2 10,1 9,3 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,6 144,4 170,3 153,6 170,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 6,3 5,2 5,1 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,5 11,2 11,0 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,1 12,3 9,8 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 13,4 12,8 11,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 100,0 93,8 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 905 17 994 18 979 19 569 20 120
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 71 76 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no