Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 3432
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 30,4 32,9 33,2 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 9,3 8,9 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,4 170,3 153,6 170,3 229,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,2 5,1 4,5 3,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 11,0 9,8 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 12,3 9,8 10,3 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,8 11,9 11,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,8 96,2 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 994 18 979 19 569 20 120 18 928
Undervisningstimer totalt per elev 70 71 76 80 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no