Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lerstad barneskole
Kyrkjehaugen 2
6014 ÅLESUND
Org.nr 974573555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 319
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no