Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lerstad barneskole
Kyrkjehaugen 2
6014 ÅLESUND
Org.nr 974573555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 17,0 15,9 16,3 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,6 14,0 12,6 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2 76,9 79,4 95,0 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 14,7 15,8 12,3 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 12,5 14,0 12,7 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,0 18,0 15,3 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,7 96,5 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 630 11 371 10 593 11 158 12 071
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 53 59 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no