Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lerstad barneskole
Kyrkjehaugen 2
6014 ÅLESUND
Org.nr 974573555
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 15,9 16,3 17,7 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,0 12,6 11,8 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,9 79,4 95,0 104,3 84,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 15,8 12,3 10,5 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 14,0 12,7 11,8 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,0 15,3 15,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 96,5 95,6 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 371 10 593 11 158 12 071 13 319
Undervisningstimer totalt per elev 59 53 59 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no