Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lepsøy skule
Lepsøyvegen 23
6292 KJERSTAD
Org.nr 875284142
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 2,5 2,5 2,8 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,3 6,8 7,2 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 0,0 0,0 26,5 19,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 0,0 0,0 24,5 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 7,3 7,0 7,3 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 7,7 7,0 8,1 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 78,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 568 1 722 1 646 1 845 1 683
Undervisningstimer totalt per elev 105 101 110 102 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no