Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lepsøy skule
Lepsøyvegen 23
6292 KJERSTAD
Org.nr 875284142
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 2,5 2,8 2,7 1,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,8 7,2 5,7 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 26,5 19,1 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 24,5 24,8 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,0 7,3 5,7 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 7,0 8,1 6,2 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,7 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 78,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 722 1 646 1 845 1 683 784
Undervisningstimer totalt per elev 101 110 102 129 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no