Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lenvik kommune
Kommunenr 1931
Alle grunnskoler med adresse i Lenvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 159,2 182,6 179,0 166,8 169,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,3 9,5 10,2 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 26 29 28 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,9 59,0 52,3 54,9 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 14,4 16,5 16,7 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,0 11,1 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 9,3 9,6 10,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 12,1 12,8 14,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 92,2 89,0 91,5 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 102 732 117 274 114 857 106 128 108 384
Undervisningstimer totalt per elev 66 76 75 70 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no