Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lenvik kommune (utgått)
Kommunenr 1931
Kun utgåtte skoler med adresse i Lenvik kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 182,6 179,0 166,8 169,9 173,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,5 10,2 10,0 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 29 28 24 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,0 52,3 54,9 63,0 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 16,5 16,7 14,3 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,1 11,6 11,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 9,6 10,8 10,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,8 14,2 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 89,0 91,5 94,2 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 117 274 114 857 106 128 108 384 110 607
Undervisningstimer totalt per elev 76 75 70 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no