Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lenden skole og ressurssenter
Bratteberggata 18
4013 STAVANGER
Org.nr 974611643
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 10,1 8,4 7,7 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 0,9 0,5 1,0 0,8 0,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1,8 1,6 1,8 0,9 1,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 31,7 51,7 83,3 63,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,2 0,8 1,4 1,1 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 026 6 346 5 117 4 847 4 592
Undervisningstimer totalt per elev 753 1 269 640 808 918
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no