Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lenden skole og ressurssenter
Bratteberggata 18
4013 STAVANGER
Org.nr 974611643
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 8,4 7,7 7,3 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 0,5 1,0 0,8 0,7 0,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1,6 1,8 0,9 1,1 2,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,7 51,7 83,3 63,0 40,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,8 1,4 1,1 1,0 1,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,9 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 346 5 117 4 847 4 592 6 390
Undervisningstimer totalt per elev 1 269 640 808 918 799
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no