Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lenangen skole
Erikaksla 31
9064 SVENSBY
Org.nr 975290433
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lyngen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 8,1 8,2 7,9 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 8,4 7,9 8,6 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,4 39,3 35,9 31,0 21,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 20,0 20,3 25,3 36,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,8 8,0 9,4 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 10,5 10,8 11,0 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 11,1 11,1 13,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,0 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 95,7 90,7 90,7 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 672 5 427 5 375 5 134 4 772
Undervisningstimer totalt per elev 103 85 90 83 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no