Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lena ungdomsskole
Sukkestadgutua 19
2850 LENA
Org.nr 875290622
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 36,1 33,8 35,1 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,8 9,6 9,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2 60,9 60,6 54,6 89,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 12,4 13,7 14,8 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 11,7 12,8 12,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,7 15,6 16,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 100,0 97,4 98,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 047 20 371 19 101 19 477 20 049
Undervisningstimer totalt per elev 81 75 68 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no