Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leksvik kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1718
Kun utgåtte skoler med adresse i Leksvik kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,3 41,0 51,7 56,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 12,7 10,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2 80,2 45,6 47,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 14,2 19,7 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 13,5 12,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,0 10,8 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 18,8 16,0 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,5 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 075 26 112 30 406 33 982
Undervisningstimer totalt per elev 48 56 65 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no