Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leksdal skole
Leksdalsvegen 920
7656 VERDAL
Org.nr 975279308
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,7 5,2 6,2 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,0 12,2 9,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 48,9 56,3 61,3 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 20,4 19,7 15,0 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 10,0 12,4 10,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 12,2 14,3 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 047 4 978 3 506 4 284 3 868
Undervisningstimer totalt per elev 61 74 60 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no