Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leknes skole
Idrettsgata 54
8370 LEKNES
Org.nr 975288684
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,4 55,8 56,3 56,8 56,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 10,3 10,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 92,9 86,0 75,0 73,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 10,8 11,1 13,0 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,6 11,1 11,7 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 12,7 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 16,9 16,3 16,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 98,7 97,3 95,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 35 976 35 897 36 341 36 688 36 688
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 67 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no