Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leka kommune
Kommunenr 5052
Alle grunnskoler med adresse i Leka kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 7,8 8,1 9,2 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,6 7,6 6,9 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,9 160,0 49,1 161,8 169,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 4,5 14,4 3,7 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,2 8,3 7,7 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8 6,0 8,7 7,3 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 8,7 9,6 8,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 99,4 96,4 90,6 80,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 860 5 245 5 349 5 663 5 334
Undervisningstimer totalt per elev 97 94 94 103 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no