Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leirvik skule
Vikabrekko 51
5411 STORD
Org.nr 974563495
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 25,8 29,1 32,4 32,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,2 13,7 12,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,0 104,5 118,9 96,6 109,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 12,9 10,4 11,7 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,1 13,6 12,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 19,6 18,4 15,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,3 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 058 17 000 19 397 22 035 21 814
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 54 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no