Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leirfjord kommune
Kommunenr 1822
Alle grunnskoler med adresse i Leirfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 26,2 27,0 26,6 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,3 10,0 10,4 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 46,2 54,7 76,5 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,7 15,9 12,2 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,4 9,6 10,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 17,6 14,8 12,9 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,7 13,6 11,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 89,9 97,3 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 902 16 648 16 682 17 170 19 930
Undervisningstimer totalt per elev 71 70 71 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no