Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leirbotn skole
9519 KVIBY
Org.nr 975279758
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 3,2 3,0 3,2 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 3,6 3,6 4,6 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 3,6 3,6 4,6 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,6 6,7 5,7 5,0 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,6 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,7 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,5 100,0 100,0 88,1 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 090 2 239 2 239 2 239 2 223
Undervisningstimer totalt per elev 209 204 204 160 171
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no