Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leira skole
Leirvegen 32
6590 TUSTNA
Org.nr 875282212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 8,5 8,2 8,6 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 44,7 44,7 47,2 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,1 15,5 15,1 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,1 7,8 8,1 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 8,9 8,6 8,3 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 82,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 008 2 959 3 084 2 935 2 935
Undervisningstimer totalt per elev 97 87 91 86 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no