Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leiknes skule
Leknesvegen 117
5915 HJELMÅS
Org.nr 975285928
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 13,4 14,9 13,6 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,1 12,4 13,6 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,9 116,2 103,2 81,9 200,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 10,6 10,6 15,0 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 14,0 12,4 13,6 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,8 13,6 15,7 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 881 8 645 9 720 9 110 7 848
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 60 55 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no