Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger ungdomsskule
Korea 6
6863 LEIKANGER
Org.nr 975276147
Offentlig skole
Grunnskole
7.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 15,9 15,0 15,7 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,9 9,6 9,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,9 98,0 127,7 90,1 83,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 9,5 6,7 9,0 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 11,6 13,2 11,1 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 14,4 12,0 12,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,1 14,2 13,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,1 87,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 522 9 206 9 011 9 067 9 019
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 70 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no