Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger skule
Kleppeåsen 44
6080 GURSKØY
Org.nr 974616815
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,2 6,6 5,8 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,4 12,9 13,2 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 42,5 94,0 65,4 33,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 26,8 12,5 18,0 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,2 12,9 13,3 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,2 13,9 13,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 83,2 84,1 100,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 449 4 247 4 475 3 819 4 660
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 57 56 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no