Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune (utgått)
Kommunenr 1419
Kun utgåtte skoler med adresse i Leikanger kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 618
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no