Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune (utgått)
Kommunenr 1419
Kun utgåtte skoler med adresse i Leikanger kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 32,0 32,3 34,4 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,9 10,9 10,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 114,8 89,0 68,0 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 8,9 10,7 12,6 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,7 12,2 10,9 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 14,4 12,0 12,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,4 14,5 13,7 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,2 93,7 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 270 19 352 19 840 20 407 20 618
Undervisningstimer totalt per elev 62 59 65 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no