Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune (utgått)
Kommunenr 1419
Kun utgåtte skoler med adresse i Leikanger kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Leikanger kommune (utgått) 33,8 32,0 32,3 34,4 34,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3 1 588,7
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Leikanger kommune (utgått) 11,5 11,9 10,9 10,3 10,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,1 10,0 9,8 9,8 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Leikanger kommune (utgått) 4 3 3 4 4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 181 190 207 226 227
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Leikanger kommune (utgått) 90,1 114,8 89,0 68,0 75,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,1 73,9 67,6 61,5 59,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Leikanger kommune (utgått) 10,8 8,9 10,7 12,6 11,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,8 12,2 13,1 14,3 14,3
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Leikanger kommune (utgått) 11,0 12,7 12,2 10,9 11,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Leikanger kommune (utgått) 16,6 14,4 12,0 12,2 11,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,4 12,2 12,1 12,2 11,9
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Leikanger kommune (utgått) 15,4 15,4 14,5 13,7 13,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,2 13,9 13,5 13,5 13,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Leikanger kommune (utgått) 13,8 12,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,1 11,7
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Leikanger kommune (utgått) 13,3 13,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1 12,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Leikanger kommune (utgått) 13,8 15,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 15,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Leikanger kommune (utgått) 100,0 100,0 95,2 93,7 98,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96,6 96,1 95,3 94,8 95,5
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Leikanger kommune (utgått) 20 270 19 352 19 840 20 407 20 618
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415 1 013 398
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Leikanger kommune (utgått) 62 59 65 69 70
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 70 71 72 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no