Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune
Kommunenr 1419
Alle grunnskoler med adresse i Leikanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 33,8 32,0 32,3 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,5 11,9 10,9 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,6 90,1 114,8 89,0 68,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 10,8 8,9 10,7 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,0 12,7 12,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 16,6 14,4 12,0 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,4 15,4 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,2 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 072 20 270 19 352 19 840 20 407
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 59 65 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no