Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Leikanger barneskule
Holevegen 15
6863 LEIKANGER
Org.nr 975299430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Leikanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 18,8 16,2 17,3 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,7 13,0 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 103,9 133,8 72,8 57,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 9,5 8,2 14,0 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,5 12,9 12,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,3 14,8 14,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,1 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 422 11 748 10 146 10 829 11 340
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 57 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no