Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lebesby Oppvekstsenter - Avdeling skole
Lebesby Bygdetun
9740 LEBESBY
Org.nr 975280152
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lebesby kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,0 5,6 4,7 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 3,1 4,0 4,1 4,2 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 5,4 5,5 4,9 5,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,2 3,7 4,1 4,7 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,3 5,3 5,5 4,8 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 50,2 79,4 76,1 94,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 758 3 669 3 419 2 823 3 013
Undervisningstimer totalt per elev 221 175 171 166 167
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no