Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kjøllefjord skole 21,1 18,8 17,6 19,8 18,1
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 6,0 5,6 4,7 4,9 4,8
Veidnes skole (utgått) 1,9 3,3 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kjøllefjord skole 8,5 7,7 7,0 6,4 6,9
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 4,0 4,1 4,2 4,2 5,1
Veidnes skole (utgått) 1,7 2,1 1,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kjøllefjord skole 2 2 2 2 2
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 0 0 0 0 0
Veidnes skole (utgått) 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kjøllefjord skole 66,5 54,3 55,9 61,2 54,3
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veidnes skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kjøllefjord skole 9,8 12,3 11,5 9,2 11,0
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veidnes skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kjøllefjord skole 8,7 7,8 7,6 7,1 7,5
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 5,4 5,5 4,9 5,1 6,0
Veidnes skole (utgått) 2,5 2,5 2,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kjøllefjord skole 12,1 10,8 8,8 7,4 8,4
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 3,7 4,1 4,7 4,0 4,6
Veidnes skole (utgått) 1,3 2,0 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kjøllefjord skole 12,0 11,0 10,0 9,4 9,7
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 5,3 5,5 4,8 4,7 5,6
Veidnes skole (utgått) 3,8 2,3 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kjøllefjord skole 8,5 8,2
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 6,0 7,3
Veidnes skole (utgått) 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kjøllefjord skole 10,5 11,6
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 3,7 4,4
Veidnes skole (utgått) 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kjøllefjord skole 9,4 9,5
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 4,0 4,6
Veidnes skole (utgått) 1,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kjøllefjord skole 84,2 75,3 79,6 73,6 83,4
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 79,4 76,1 94,4 100,0 100,0
Veidnes skole (utgått) 84,8 92,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Kjøllefjord skole 11 384 11 602 11 388 12 529 11 145
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 3 669 3 419 2 823 3 013 2 956
Veidnes skole (utgått) 1 254 2 298 2 385
Undervisningstimer totalt per elev
Kjøllefjord skole 83 92 101 112 103
Lebesby oppvekstsenter - Avdeling skole 175 171 166 167 141
Veidnes skole (utgått) 418 328 398
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no