Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 2022
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 27,2 26,3 25,7 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,4 6,5 5,9 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,3 76,7 64,2 67,8 74,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 7,6 8,8 7,9 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,0 7,1 6,5 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,4 8,0 7,0 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 10,3 9,3 7,7 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,7 83,1 76,2 83,9 81,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 416 15 053 16 275 16 509 17 927
Undervisningstimer totalt per elev 103 95 109 121 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no