Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 26,3 25,7 28,1 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 6,5 5,9 5,4 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,7 64,2 67,8 74,3 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 8,8 7,9 6,5 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,1 6,5 6,2 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 8,0 7,0 5,9 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 9,3 7,7 7,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,8 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1 76,2 83,9 81,6 86,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 053 16 275 16 509 17 927 14 101
Undervisningstimer totalt per elev 95 109 121 132 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no