Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lavik skule
Kvamsvegen
6947 LAVIK
Org.nr 975272079
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 674
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no