Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lavik skule
Kvamsvegen
6947 LAVIK
Org.nr 975272079
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lavik skule 9,8 9,6 7,8 8,1 7,4
Høyanger kommune 72,9 70,8 65,0 62,2 60,4
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lavik skule 7,6 7,1 8,1 8,0 9,5
Høyanger kommune 8,0 7,8 8,5 8,2 8,4
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lavik skule 1 1 1 1 1
Høyanger kommune 7 6 9 14 8
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lavik skule 59,1 84,7 65,5 98,2 106,9
Høyanger kommune 81,1 80,3 54,8 33,0 55,3
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lavik skule 11,2 7,5 11,1 7,1 7,8
Høyanger kommune 9,0 8,9 14,0 22,9 13,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lavik skule 8,3 9,7 9,4 9,1 10,3
Høyanger kommune 9,1 8,5 9,5 8,5 8,9
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lavik skule 8,5 5,9 8,1 8,4 11,9
Høyanger kommune 8,9 9,4 9,6 10,7 10,5
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lavik skule 9,5 8,6 10,7 10,4 12,4
Høyanger kommune 12,3 11,8 15,0 11,7 12,7
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lavik skule 10,0 13,3
Høyanger kommune 10,0 11,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lavik skule 12,8 12,3
Høyanger kommune 10,9 12,1
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lavik skule 8,4 11,9
Høyanger kommune 14,6 15,5
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lavik skule 100,0 100,0 85,2 100,0 100,0
Høyanger kommune 93,3 97,3 92,9 97,5 98,6
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lavik skule 6 023 6 023 5 017 4 989 4 674
Høyanger kommune 46 692 45 723 41 701 40 559 36 967
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lavik skule 93 99 88 89 75
Høyanger kommune 88 91 84 86 85
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no