Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lavik skule
Kvamsvegen
6947 LAVIK
Org.nr 975272079
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,8 9,6 7,8 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,6 7,1 8,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 59,1 84,7 65,5 98,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,2 7,5 11,1 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,3 9,7 9,4 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 8,5 5,9 8,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 9,5 8,6 10,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 023 6 023 6 023 5 017 4 989
Undervisningstimer totalt per elev 91 93 99 88 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no