Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lauvsnes skole
Lauvsnes
7770 FLATANGER
Org.nr 975290077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Flatanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 11,7 9,3 9,7 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 6,3 7,4 7,3 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,8 40,9 51,2 34,1 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 14,0 13,2 19,0 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 7,0 8,2 8,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 7,2 8,6 7,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 8,3 9,4 9,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 95,3 92,2 86,3 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 319 7 508 6 029 6 139 6 272
Undervisningstimer totalt per elev 99 112 96 97 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no