Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laupstad skole
Laupstadveien 241
8316 LAUPSTAD
Org.nr 974558661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 110
Undervisningstimer totalt per elev 173
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no