Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laupstad skole
Laupstadveien 241
8316 LAUPSTAD
Org.nr 974558661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Laupstad skole 3,5 4,6 4,9 4,9 4,9
Vågan kommune 112,7 125,6 130,6 130,4 139,4
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Laupstad skole 5,9 5,1 4,4 4,4 4,0
Vågan kommune 10,5 9,1 9,1 8,8 8,2
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Laupstad skole 0 1 1 1 0
Vågan kommune 20 29 29 24 18
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Laupstad skole 55,6 35,0 25,0 25,0 52,9
Vågan kommune 54,7 36,7 36,9 44,7 58,1
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Laupstad skole 10,2 12,9 16,2 16,2 6,9
Vågan kommune 17,6 22,7 22,5 18,2 13,0
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Laupstad skole 7,9 6,9 5,8 7,5 6,1
Vågan kommune 11,9 10,3 10,2 10,2 9,0
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Laupstad skole 4,0 3,4 4,4 2,7 3,3
Vågan kommune 11,0 9,8 10,1 9,4 9,6
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Laupstad skole 7,1 6,2 6,5 6,5 5,9
Vågan kommune 16,5 13,2 14,1 13,8 14,1
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Laupstad skole 7,0 4,0
Vågan kommune 15,5 13,2
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Laupstad skole 8,2 8,2
Vågan kommune 12,1 15,7
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Laupstad skole 4,5 5,5
Vågan kommune 14,1 13,8
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Laupstad skole 100,0 75,3 89,0 89,0 89,0
Vågan kommune 99,4 91,0 94,9 93,6 95,9
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Laupstad skole 2 394 2 926 3 119 3 119 3 110
Vågan kommune 73 217 81 569 84 193 84 754 91 048
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Laupstad skole 120 139 156 156 173
Vågan kommune 68 78 78 80 86
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no