Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laupstad skole
Laupstadveien 241
8316 LAUPSTAD
Org.nr 974558661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 3,5 4,6 4,9 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 5,9 5,1 4,4 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 55,6 35,0 25,0 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 10,2 12,9 16,2 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,9 6,9 5,8 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 4,0 3,4 4,4 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 7,1 6,2 6,5 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 100,0 75,3 89,0 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 710 2 394 2 926 3 119 3 119
Undervisningstimer totalt per elev 95 120 139 156 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no