Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laupstad skole
Laupstadveien 241
8316 LAUPSTAD
Org.nr 974558661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 4,6 4,9 4,9 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 5,1 4,4 4,4 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,6 35,0 25,0 25,0 52,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 12,9 16,2 16,2 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 6,9 5,8 7,5 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,0 3,4 4,4 2,7 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 6,2 6,5 6,5 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5 5,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 75,3 89,0 89,0 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 394 2 926 3 119 3 119 3 110
Undervisningstimer totalt per elev 120 139 156 156 173
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no