Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laukvik skole
Skoleveien 27
8315 LAUKVIK
Org.nr 974558505
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 6,0 7,1 6,9 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,8 5,8 6,1 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,8 30,8 21,6 20,5 30,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,0 24,3 26,1 28,8 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 9,2 6,1 6,1 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 7,4 7,2 8,5 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,1 11,1 8,6 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 914 4 104 4 902 4 788 4 731
Undervisningstimer totalt per elev 87 91 123 117 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no