Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laukvik skole
Skoleveien 27
8315 LAUKVIK
Org.nr 974558505
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 7,1 6,9 6,9 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 5,8 6,1 6,9 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,8 21,6 20,5 30,7 35,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 26,1 28,8 21,9 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 6,1 6,1 7,0 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 7,2 8,5 9,9 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,1 8,6 9,9 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 104 4 902 4 788 4 731 4 959
Undervisningstimer totalt per elev 91 123 117 103 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no