Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laudal Oppvekstsenter - Avd skole
Laudal
4534 MARNARDAL
Org.nr 975271625
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Marnardal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,9 7,4 6,9 7,4 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,2 10,9 8,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,4 31,1 36,2 55,8 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 29,8 27,2 14,1 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,3 11,1 9,1 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 11,0 12,8 10,5 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 797 4 996 4 631 4 850 5 047
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 68 84 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no