Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lassa skole
Rektor Berntsens Gate 9
4022 STAVANGER
Org.nr 977506123
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,7 21,8 23,0 24,6 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 20,0 18,2 17,2 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,7 113,8 97,8 104,3 102,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 15,6 16,1 14,2 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 19,9 18,2 17,2 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 23,8 21,2 20,9 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 318 14 335 14 706 15 732 17 100
Undervisningstimer totalt per elev 41 37 41 43 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no