Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lassa skole
Rektor Berntsens Gate 9
4022 STAVANGER
Org.nr 977506123
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 23,0 24,6 26,3 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 20,0 18,2 17,2 16,0 17,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,8 97,8 104,3 102,2 113,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 16,1 14,2 13,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,9 18,2 17,2 15,9 17,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 21,2 20,9 18,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 335 14 706 15 732 17 100 15 988
Undervisningstimer totalt per elev 37 41 43 46 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no