Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laskestad skole
8289 ENGELØYA
Org.nr 975288463
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steigen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 8,7 7,0 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,4 7,8 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 7,6 8,1 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,6 13,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 58,1 56,4 76,1 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 032 5 845 4 770 5 908
Undervisningstimer totalt per elev 108 101 95 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no