Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune Verdensmesteren Mottaksskole
Kristian Fredriks Vei 3
3257 LARVIK
Org.nr 986537031
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 8,6 14,4 13,8 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,3 4,8 3,9 3,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 11,4 30,9 24,0 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 58,3 14,1 14,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 9,3 7,0 5,5 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 6,2 3,4 3,6 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 66,1 193,5 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 702 5 452 9 190 8 664 10 032
Undervisningstimer totalt per elev 107 96 146 177 228
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no