Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune
Kommunenr 0712
Alle grunnskoler med adresse i Larvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 488,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 83
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 311 380
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no