Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune
Kommunenr 3805
Alle grunnskoler med adresse i Larvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 488,0 476,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 83 86
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 311 380 306 254
Undervisningstimer totalt per elev 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no