Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune (utgått)
Kommunenr 0709
Kun utgåtte skoler med adresse i Larvik kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 440,5 460,7 460,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 74 68 77
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 74,6 66,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 14,7 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,9 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,7 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 97,5 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 275 538 286 791 291 669
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no