Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0709
Kun utgåtte skoler med adresse i Larvik kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 424,5 440,5 460,7 460,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,9 12,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 66 74 68 77
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 68,2 74,6 66,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 16,7 14,7 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,1 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,3 13,9 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,7 17,7 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 98,9 97,5 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 262 949 275 538 286 791 291 669
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no